Jorrit ten Berg is een ARTchitect, al van jongs af aan is hij druk bezig met tekenen, schilderen, bouwen en fotograferen. Kijken, luisteren en schetsen zijn als ademhalen voor hem.
Zijn grote inlevingsvermogen en creativiteit heeft hij altijd gebruikt om vorm te geven aan nieuwe ideeën. Of dit nu gebouwen, meubels, objecten, prenten of concepten zijn in alles vind jij een uitdaging.
Samen gaat hij met de opdrachtgever opzoek naar een realistische (bouwkundige) oplossing om een prettige leefomgeving te creëren. Iedereen, groot, klein, jong en oud, moeten kunnen genieten van een inspirerende en aangename leefomgeving.
Ieder project beschouwd hij als een product dat van concept tot kleinste detail doordacht word. Waarbij voor hem de volgende begrippen centraal staan.

sober
Het gebruik van duurzame en eerlijke materialen in een helder vormgeving.

ingetogen
Strakke detaillering zonder nutteloze toevoegingen, alles heeft een functie.

uitdagend
Mensen stimuleren de ruimte/ het object te beleven en te ontdekken.

verwonderend
Spelen met kleur, licht en verhoudingen.

praktisch
Gebruiksvriendelijk en maakbaar, met oog voor de menselijke maat. Rekening houden met de gebruiker jong, oud, groot, klein, valide en met beperkingen.

inspirerend
Opdrachtgevers en gebruikers helpen bij het formuleren van hun ruimtelijke vraag en ze verrassen met ideeën waar zij zelf nog niet aan gedacht hebben. De mensen stimuleren om hun leefomgeving verder te ontdekken.